News & Views
Resources

Federalism by Jill CottrellFederalism Issues in Designing a Federal System by Jill Cottrell in english language Download Powerpoint file Read more

संघीय प्रणाली प्रारुपका सवालहरुFederalism Issues in Designing a Federal System by Jill Cottrell in Nepali language Read more

News

परीयोजना पुर्नमुल्याङ्कन बैठक

परीयोजना पुर्नमुल्याङ्कन बैठक

        यस संस्थाले गर्दै गरेको समावेशी संविधानका लागी संवाद अभिबिृद्धि परीयोजनाको हाल सम्म सम्पन्न भएको कृयाकलापको समष्टिगत रुपमा पुनमुल्याङ्कन र अबको भावी रणनिति कोर्ने उदेश्यले  मिति २०६७ असार २२ गते मंगलबारका दिन सातोआकी भवल कुपनडोलमा साझेदार सस्थाहरु संग बिहान  M३० देखी साझ ५ M०० बजे सम्म बैठक बस्दैछ।    

 

Go Back  

Latest News

Advance Search

Newsletter